Privacy Policy

-160

Effektiv dato: september 29, 2019

8203

Misano Design, LLC ("os", "vi" eller "vores") driver hjemmesiden misnopatch.com (i det følgende benævnt "tjenesten").

8203

Denne side informerer Dem om vores politikker vedrørende indsamling, anvendelse og offentliggørelse af personoplysninger, når De anvender vores Tjeneste, og om de valg, De har knyttet til disse data.

8203

Vi bruger dine data til at levere og forbedre tjenesten.Ved at anvende tjenesten accepterer du indsamling og anvendelse af oplysninger i overensstemmelse med denne politik.Medmindre andet er defineret i denne Privacy Policy, har de udtryk, der anvendes i denne Privacy Policy, samme betydning som i vores Vilkår og Vilkår, tilgængelige fra misnowatchco.com

8203

8203

Definitioner

Tjeneste

Service er hjemmesiden misnochatchco.com, der drives af Misano Design, LLC

8203

Personlige data

Personoplysninger: oplysninger om en levende person, som kan identificeres på grundlag af disse data (eller af disse og andre oplysninger, som enten er i vores besiddelse eller kan komme i vores besiddelse).

8203

Data for brug

Brugsdata er data, der automatisk indsamles enten ved brug af tjenesten eller ved selve tjenesteinfrastrukturen (f.eks. varigheden af et sidebesøg).

8203

Småkager

Småkager er små filer lagret på din enhed (computer eller mobil enhed).

8203

Kontrol af data

Ved registeransvarlig forstås den fysiske eller juridiske person, som (enten alene eller i fællesskab eller i fællesskab med andre personer) bestemmer, hvilke formål og hvorledes personoplysninger skal behandles eller skal behandles.

I forbindelse med denne Privacy Policy er vi en registeransvarlig for dine personoplysninger.

8203

Dataprocessorer (eller tjenesteleverandører)

Databehandler (eller tjenesteyder) enhver fysisk eller juridisk person, der behandler dataene på vegne af den registeransvarlige.

Vi kan bruge forskellige serviceudbydere til at behandle dine data mere effektivt.

8203

Emne (eller bruger)

Dataemnet er enhver levende person, der bruger vores tjeneste og er genstand for personoplysninger.

8203

8203

Indsamling og anvendelse af oplysninger

Vi indsamler flere forskellige typer information til forskellige formål for at levere og forbedre vores tjeneste til dig.

8203

8203

Typer af indsamlede data

8203

Personlige data

Under brug af vores tjeneste kan vi bede Dem om at give os visse personlige identificerbare oplysninger, som kan bruges til at kontakte eller identificere Dem ("Personlige data").Personlige identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • E- mail- adresse

 • fornavn og efternavn

 • Telefon nummer

 • Adresse, stat, provinsen, ZIP/Postal kode, by

 • Cookier og brugsdata

Vi kan bruge dine personoplysninger til at kontakte dig med nyhedsbreve, markedsførings- eller reklamemateriale og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig.Du kan vælge ikke at modtage nogen eller alle disse meddelelser fra os ved at følge linket med annullering eller instruktionerne i en hvilken som helst e- mail, vi sender.

8203

Data for brug

Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan man får adgang til og anvender tjenesten ("Usage Data").Denne Usage Data kan omfatte oplysninger s åsom din computer s Internet Protocol-adresse (f.eks. IP-adresse), browser-type, browser-version, sider af vores tjeneste, som du besøger, tidspunkt og dato for dit besøg, den tid, du bruger på disse sider, entydige udstyrsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

8203

Data for placering

Vi kan bruge og gemme oplysninger om din placering, hvis du giver os tilladelse til at gøre det ("Steddata").Vi bruger disse data til at levere karakteristika for vores tjeneste, til at forbedre og tilpasse vores tjeneste.

Du kan aktivere eller deaktivere lokaliseringstjenester, når du bruger vores tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt ved hjælp af dine enheders indstillinger.

8203

Sporing af cookies- data

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteterne på vores Tjeneste, og vi har visse oplysninger.

cookies er filer med en lille mængde data, som kan indeholde en anonym entydig identifikator.Småkager sendes til din browser fra en hjemmeside og lagres på din enhed.Andre sporingsteknologier anvendes også, såsom bavianer, mærker og scripter, til at indsamle og spore oplysninger og til at forbedre og analysere vores tjeneste.

Du kan instruere din browser i at afvise alle cookies eller angive hvornår en cookie sendes.Men hvis du ikke accepterer cookies, kan du måske ikke bruge nogle dele af vores tjeneste.

Eksempler på cookies vi bruger:

 • Session cookies.Vi bruger Session cookies til at betjene vores tjeneste.

 • Præferencekager.Vi bruger præferencekager til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.

 • Sikkerhedskager.Vi bruger sikkerhedskager til sikkerhedsformål.

8203

Brug af data

Misano Design, LLC anvender de indsamlede data til forskellige formål:

 • At levere og vedligeholde vores tjeneste

 • For at informere dig om ændringer i vores tjeneste

 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner af vores tjeneste når du vælger at gøre det

 • At yde kundeservice

 • At indsamle analyser eller værdifulde oplysninger, så vi kan forbedre vores tjeneste

 • For at overvåge brugen af vores tjeneste

 • At opdage, forebygge og løse tekniske problemer

 • For at give Dem nyheder, særlige tilbud og generelle oplysninger om andre varer, tjenesteydelser og begivenheder, som vi tilbyder, og som svarer til dem, De allerede har købt eller forespørget om, medmindre De har valgt ikke at modtage sådanne oplysninger

8203

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GD PR)

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Misano Design, LLC-retsgrundlaget for indsamling og anvendelse af de personoplysninger, der er beskrevet i denne Privacy-politik, afhænger af de personoplysninger, vi indsamler, og den specifikke sammenhæng, vi indsamler dem i.

Misano Design, LLC kan behandle dine personoplysninger, fordi:

 • Vi må lave en kontrakt med dig.

 • Det har De givet os tilladelse til.

 • Behandlingen er i vores legitime interesse, og den tilsidesættes ikke af dine rettigheder.

 • Til betalingsformål

 • At overholde loven

8203

8203

Opbevaring af data

Misano Design, LLC vil kun beholde dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er fastsat i denne Privacy Policy.Vi vil beholde og anvende Deres personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores retlige forpligtelser (f.eks. hvis vi skal opbevare Deres data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores retlige aftaler og politikker.

8203

Misano Design, LLC vil også beholde Usage Data til interne analyseformål.Brugsdata opbevares generelt i en kortere periode, undtagen når disse data bruges til at styrke sikkerheden eller forbedre vores tjenestes funktion, eller vi er retligt forpligtede til at opbevare disse data i længere perioder.

8203

8203

Overførsel af data

Dine oplysninger, herunder personoplysninger, kan overføres til - og opbevares på - computere uden for din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovgivningen kan være forskellig fra lovgivningen i din jurisdiktion.

8203

Hvis De befinder Dem uden for USA og vælger at give os oplysninger, bedes De bemærke, at vi overfører oplysningerne, herunder personoplysninger, til USA og behandler dem der.

8203

Deres samtykke til denne Privacy Policy efterfulgt af Deres indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer Deres samtykke til denne overførsel.

8203

Misano Design, LLC vil træffe alle de foranstaltninger, der med rimelighed er nødvendige for at sikre, at dine data behandles forsvarligt og i overensstemmelse med denne Privacy Policy, og at ingen overførsel af dine personoplysninger finder sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelig kontrol på plads, herunder sikkerheden af dine data og andre personoplysninger.

8203

8203

Videregivelse af data

Oplysning om retshåndhævelse

Under visse omstændigheder kan Misano Design, LLC blive forpligtet til at offentliggøre dine personoplysninger, hvis det kræves i henhold til lovgivningen eller på grundlag af gyldige anmodninger fra offentlige myndigheder (f.eks. en domstol eller et regeringsagentur).

8203

Juridiske krav

Misano Design, LLC kan videregive dine personoplysninger i god tro på, at en sådan handling er nødvendig for:

 • At opfylde en retlig forpligtelse

 • At beskytte og forsvare Misano Designs, LLC's rettigheder eller ejendom

 • At forhindre eller undersøge mulige fejl i forbindelse med tjenesten

 • Beskyttelse af brugernes og offentlighedens personlige sikkerhed

 • Beskyttelse mod retligt ansvar

8203

Dataenes sikkerhed

Sikkerheden af Deres data er vigtig for os, men husk, at ingen metode til overførsel over internettet eller elektronisk lagring er 100% sikker.Mens vi forsøger at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere dens absolutte sikkerhed.

8203

8203

Vores politik om "Do not Track" signaler i henhold til California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi understøtter ikke Do Not Track ("DNT").Do Not Track er en præference du kan sætte i din browser for at informere websteder at du ikke ønsker at blive sporet.

8203

Du kan aktivere eller deaktivere Do Not Track ved at besøge indstillinger eller indstillinger siden i din web browser.

8203

8203

Dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GD PR)

Hvis De er bosat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), har De visse databeskyttelsesrettigheder.Misano Design, LLC har til formål at træffe rimelige foranstaltninger for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af dine personoplysninger.

8203

Hvis De ønsker at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi har om Dem, og hvis De ønsker, at de skal fjernes fra vores systemer, bedes De kontakte os.

8203

8203

Under visse omstændigheder har De følgende databeskyttelsesrettigheder:

8203

Retten til at få adgang, ajourføre eller slette de oplysninger, vi har om dig.Når det er muligt, kan du få adgang til, opdatere eller anmode om sletning af dine personoplysninger direkte i afsnittet om kontoindstillinger.Hvis du ikke selv kan udføre disse handlinger, bedes du kontakte os for at hjælpe dig.

8203

Retten til berigtigelse.De har ret til at få rettet Deres oplysninger, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.

8203

Retten til at protestere.Du har ret til at protestere mod vores behandling af dine personoplysninger.

8203

Retten til begrænsning.De har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af Deres personlige oplysninger.

8203

Retten til dataoverførsel.Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, vi har om dig i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.

8203

Retten til at trække sit samtykke tilbage.Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, hvor Misano Design, LLC stolede på dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.

8203

Bemærk venligst, at vi kan bede Dem verificere Deres identitet, før De besvarer sådanne anmodninger.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger.Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

8203

8203

Tjenesteudbydere

Vi kan ansætte tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner til at lette vores tjeneste ("Service Provider"), levere tjenesten på vores vegne, udføre servicerelaterede tjenester eller hjælpe os med at analysere, hvordan vores tjeneste anvendes.

8203

Disse tredjeparter har kun adgang til Deres personoplysninger for at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtede til ikke at offentliggøre eller bruge dem til andre formål.

8203

8203

Analytika

Vi kan bruge tredjepartstjenesteudbydere til at overvåge og analysere brugen af vores tjeneste.

8203

8203

Google Analytika

Google Analytics er en webanalytisk tjeneste, som Google tilbyder, og som følger og rapporterer internettrafik.Google bruger de indsamlede data til at spore og overvåge brugen af vores tjeneste.Disse data deles med andre Google-tjenester.Google kan bruge de indsamlede data til at kontekstualisere og personalisere annoncerne i sit eget reklamenetværk.

8203

Du kan ikke have gjort din aktivitet i tjenesten tilgængelig for Google Analytics ved at installere Google Analytics opt-out-browser add-on.Tilføjelsen forhindrer Google Analytica JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) i at dele oplysninger med Google Analytica om besøgsaktivitet.

8203

Yderligere oplysninger om Googles praksis vedrørende privatlivets fred findes på Googles hjemmeside: https://policies.google.com/privacy?hl=en

8203

8203

Opførsel Omlægning

Misano Designs, LLC bruger påfyldningstjenester til at reklamere på tredjeparts websteder til dig efter du har besøgt vores tjeneste.Vi og vores tredjeparter bruger cookies til at informere, optimere og servere reklamer baseret på dine tidligere besøg i vores tjeneste.

8203

Facebook

Facebook-påfaldende service leveres af Facebook Inc.

8203

Du kan lære mere om interessebaseret reklame fra Facebook ved at besøge denne side: https://www.facebook.com/help/164968693837950

8203

For at udelukke fra Facebook's rentebaserede annoncer, følger du disse instruktioner fra Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

8203

Facebook tilslutter sig de Selvregulerende principper for online adfærdsreklame, der er oprettet af Digital Reklame Alliance.Du kan også fravælge Facebook og andre deltagende virksomheder gennem Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/eller opt-out ved brug af dine mobile enheders indstillinger.

8203

Yderligere oplysninger om Facebook's praksis for privatlivets fred findes på Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

8203

8203

Betalinger

Vi kan levere betalte produkter og/eller tjenester inden for tjenesten.I så fald anvender vi tredjepartstjenester til betalingsbehandling (f.eks. betalingsforarbejdningsvirksomheder).

8203

Vi vil ikke opbevare eller indsamle oplysninger om dit betalingskort.Disse oplysninger gives direkte til vores tredjemands betalingsprocessorer, hvis brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres Privacy Policy.Disse betalingsforarbejdningsvirksomheder overholder de standarder, der er fastsat af PCI-DSS, som forvaltes af PCI Security Standards Council, som er en fælles indsats for mærker som Visa, MasterCard, American Express og Disch.PCI-DSS-krav bidrager til at sikre en sikker håndtering af betalingsoplysninger.

8203

De betalingsforarbejdningsvirksomheder, vi arbejder med, er:

Stripe

Deres Privacy Policy kan ses på https://stripe.com/us/privacy

PayPal / Braintree

Deres Privacy Policy kan ses på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

8203

8203

Forbindelser til andre steder

Vores tjeneste kan indeholde links til andre steder, som ikke drives af os.Hvis du klikker på et tredjeparts link, vil du blive instrueret til tredjepartens websted.Vi anbefaler kraftigt, at De gennemgår Privacy Policy for hver lokalitet, De besøger.

8203

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatiseringspolitikken eller -praksis på tredjelandes websteder eller tjenester.

8203

8203

Børnenes privatliv

Vores Tjeneste henvender sig ikke til nogen under 18's alder ("Børn").

8203

Vi indsamler ikke bevidst personlige identificerbare oplysninger fra nogen under 18's alder.Hvis du er forælder eller værge, og du ved, at dit barn har givet os persondata, så kontakt os.Hvis vi bliver klar over, at vi har indsamlet personoplysninger fra børn uden at have kontrolleret forældrenes samtykke, tager vi skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

8203

8203

Ændringer i denne Privacy Policy

Vi kan opdatere vores Privacy Policy fra tid til anden.Vi giver Dem meddelelse om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye Privacy Policy på denne side.

8203

Vi vil give dig besked via e-mail og/eller en prominent meddelelse om vores tjeneste, før ændringen bliver effektiv og opdaterer den "effektive dato" øverst i denne Privacy Policy.

8203

Du rådes til at gennemgå denne Privacy Policy regelmæssigt for eventuelle ændringer.Ændringer af denne Privacy Policy er effektive, når de er lagt på denne side.

8203

8203

Kontakt os

Hvis De har spørgsmål om denne Privacy Policy, bedes De kontakte os: