Vilkår & Betingelser

 

Sidst opdateret: September 29, 2019

læs Venligst disse Vilkår og Betingelser ("Vilkårene", "Vilkår og Betingelser") grundigt, før du bruger den misanowatchco.com hjemmeside ("Service") drives af Misano Designs, LLC ("os", "vi" eller "vores").

Din adgang til og brug af Tjenesten, er betinget af din accept af og overholdelse af disse Vilkår. Disse Betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der ønsker at få adgang til eller bruge Tjenesten.

Ved adgang til eller brug af Tjenesten accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du er uenig med nogen del af betingelserne så du har ikke tilladelse til at få adgang til den Tjeneste.

Køb

, Hvis du ønsker at købe et produkt eller en service, der stilles til rådighed via Tjenesten ("Køber"), kan du blive bedt om at give visse oplysninger, der er relevante for dit Køb, herunder, uden begrænsning, dit kreditkortnummer, udløbsdatoen på dit kreditkort, din faktureringsadresse, og dine forsendelsesoplysninger.

Du repræsenterer og garanterer, at: (i) du har juridisk ret til at bruge et kreditkort eller en anden betalingsmetode(r) i forbindelse med et Køb, og at (ii) de oplysninger, du giver til os, er sande, korrekte og fuldstændige.

Tjenesten kan ansætte brug af ydelser fra tredjemand, med henblik på at lette betaling og afslutning af Køb. Ved at indsende dine oplysninger, giver du os ret til at levere oplysninger til disse tredjeparter i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere din bestilling til enhver tid for årsager, herunder, men ikke begrænset til: produkt eller en service, tilgængelighed, fejl i beskrivelsen eller prisen på det produkt eller den service, fejl i din bestilling eller andre grunde.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere din bestilling, hvis svig eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion, der er mistænkt for.

Tilgængelighed, Fejl og Unøjagtigheder

Vi opdaterer løbende produkt-og servicetilbud på Tjenesten. Vi kan opleve forsinkelser i ajourføring af oplysninger på Tjenesten, og i vores reklamer på andre websteder. De oplysninger, der findes på Tjenesten kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, og det kan ikke være fuldstændige eller aktuelle. Produkter eller tjenester, kan det være mispriced, der er beskrevet unøjagtigt, eller ikke er tilgængelig på Tjenesten, og vi kan ikke garantere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, der findes på Tjenesten.

Vi forbeholder os derfor ret til at ændre eller opdatere oplysninger og til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.

Konkurrencer, Konkurrencer og Kampagner, der

Alle konkurrencer, lotterier eller andre tilbud (samlet benævnt "Tilbud") stilles til rådighed via Tjenesten, kan være underlagt regler, der er adskilt fra disse Vilkår Betingelser. Hvis du deltager i alle Kampagner, skal du gennemgå de gældende regler samt vores Privacy Policy. Hvis reglerne for en Forfremmelse i strid med disse Vilkår og Betingelser, Fremme regler, der skal gælde.

Konti

, Når du opretter en konto hos os, har du garanti for, at de oplysninger, du giver os, er korrekte, fuldstændige og aktuelle på alle tidspunkter. Unøjagtige, ufuldstændige eller forældede oplysninger, kan det resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på Tjenesten.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din konto og password, herunder, men ikke begrænset til, begrænsning af adgangen til din computer og/eller din konto. Du indvilliger i at acceptere ansvaret for alle aktiviteter eller handlinger, der måtte forkomme under din konto og/eller din adgangskode, om dit password er med vores Service eller en tredjeparts service. Skal du underrette os umiddelbart efter at blive bevidst om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du kan ikke bruge som brugernavn til navnet på en anden person eller enhed, eller der er ikke er lovligt tilgængelige for brug, et navn eller et varemærke, der er med forbehold for andre rettigheder i en anden person eller enhed, end du, uden den fornødne tilladelse. Du kan ikke bruge som et brugernavn, et navn, der er stødende, vulgært eller obskønt.

Vi forbeholder os ret til at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer i vores eget skøn.

Copyright Politik

Vi respektere den intellektuelle ejendomsret af andre. Det er vores politik at reagere på enhver påstand om, at Indhold lagt ud på servicen som krænker ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder ("Overtrædelse") af nogen person eller enhed.

Hvis du ejer ophavsretten, eller som er godkendt på vegne af en, og du mener, at ophavsretligt værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, bedes du indsende ansøgningen via e-mail til misano@misanowatchco.com, med emnet: "Krænkelse af Ophavsretten" og omfatter i din påstand en detaljeret beskrivelse af den påståede Overtrædelse, som nærmere angivet nedenfor, i henhold til "DMCA-Meddelelse og Procedure for Krænkelse af Ophavsretten Krav"

Du kan blive holdt ansvarlig for skader (herunder omkostninger og advokatsalærer), for urigtige oplysninger eller dårlig-tro påstande om overtrædelse af alt Indhold, der findes på og/eller via Tjenesten på din ophavsret.

DMCA Meddelelse og Procedure for Krænkelse af Ophavsretten Krav

, kan Du indsende en anmeldelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA), ved at give vores Copyright Agent med følgende oplysninger skriftligt (se 17 U. S. C 512(c)(3) for yderligere detaljer):

en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den ophavsretligt beskyttede interesse;

en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, du mener er blevet overtrådt, herunder den URL-adresse (dvs, web-side adresse) på det sted, hvor det ophavsretligt beskyttede værk, der eksisterer, eller en kopi af det ophavsretligt beskyttede arbejde;

identifikation af URL-adressen eller andre specifikke placering på den Tjeneste, hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket, er placeret,

din adresse, telefon nummer og e-mail-adresse;

en erklæring af dig, at du har en god tro, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, sin agent, eller loven;

en erklæring af dig, lavet under straf for mened, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på indehaveren af ophavsretten vegne.

Du kan kontakte vores Copyright Agent via e-mail på misano@misanowatchco.com

Immaterielle

Tjenesten og dens oprindelige indhold, funktioner og funktionalitet, er og forbliver eksklusiv ejendom af Misano Designs, LLC og dets licensgivere. Tjenesten, er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love i både Usa og udlandet. Vores varemærker og produktdesign må ikke anvendes i forbindelse med et produkt eller en service uden forudgående skriftlig samtykke fra Misano Designs, LLC.

Links Til Andre Websteder

Vores Service, kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, som ikke ejes eller kontrolleres af Misano Designs, LLC

Misano Designs, LLC har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatliv politikker, eller praksis af nogen tredjeparts websteder eller tjenester. Vi garanterer ikke for de ofre, nogen af disse enheder/individer eller indholdet af deres websites.

Du anerkender og accepterer, at Misano Designs, LLC er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget af eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne tredjeparters websteder eller tjenester.

Vi vil kraftigt råde dig til at læse de vilkår og betingelser og privatliv politikker af nogen tredjeparts websteder eller tjenester, som du besøger.

Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot stoppe med at bruge Tjenesten.

Alle bestemmelser i disse Vilkår, som efter deres natur skal overleve opsigelsen skal overleve opsigelse, herunder, uden begrænsning, ejerskab bestemmelser, garanti ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning, erstatning og begrænsning af ansvar.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Misano Designs, LLC og sin licenstager og licensgiver, og deres medarbejdere, underleverandører, agenter, direktører, fra og mod ethvert og alle krav, skader, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger eller gæld og udgifter (herunder men ikke begrænset til advokatsalærer) som følge af eller som følge af (a) din brug af og adgang til Tjenesten, ved at du eller nogen person, der bruger din konto og password, eller b) en overtrædelse af disse Vilkår.

Begrænsning Af Ansvar

under ingen omstændigheder skal Misano Designs, LLC, eller dens ledelse, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller datterselskaber være ansvarlige for nogen indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller pønale skader, herunder uden begrænsning, tab af fortjeneste, data, skal du bruge eller goodwill eller andre immaterielle tab, som følge af (i) din adgang til eller brug af eller manglende evne til at bruge eller få adgang til Tjenesten; (ii) enhver opførsel eller indhold af enhver tredjepart på Tjenesten; (iii) ethvert indhold, der er hentet fra Tjenesten; og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dine transmissioner eller indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller enhver anden juridisk teori, uanset om vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og selv om en beføjelse, der er angivet heri findes at have svigtet sit egentlige formål.

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten er til rådighed på et "SOM ER" og "SOM TILGÆNGELIG" basis. Den Service er til rådighed uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse eller under udførelsen.

Udelukkelser

Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse af visse garantier eller udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

Gældende Lov

Disse Betingelser skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Texas, Usa, uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser.

Vores manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse Betingelser vil ikke anses som en fraskrivelse af disse rettigheder. Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, vil de resterende bestemmelser i disse Vilkår vil være gældende. Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem os angående vores Service, og afløser og erstatter alle tidligere aftaler, vi kunne have haft mellem os vedrørende Tjenesten.

Ændringer

Vi forbeholder os retten, efter vores skøn, at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig vi vil give mindst 30 dages varsel, før de nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil være, afgøres udelukkende efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at bruge eller få adgang til vores Service efter eventuelle ændringer træder i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, har du ikke længere tilladelse til at bruge Tjenesten.

Kontakt Os

, Hvis du har nogen spørgsmål om disse Vilkår og Betingelser, bedes du kontakte os